عمران

شرح وظایف واحد عمران

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

-اجرای طرحهای عمرانی مورد نیاز شهرداری بر اساس سیاستها و الویت های تعیین شده معاونت عمرانی

-رسیدگی به امور پیمان، صورت وضعیت و کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

-اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور عمرانی

-نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

-پیش بینی تأمین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی

-نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها

-اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده رو سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری

-اقدام در تدوین برنامه زمانبدی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط

-برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی

 


(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

You are here