معاونت اداری مالی

شرح وظایف معاونت اداری و مالی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

-نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه های استخدامی، آئین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن

-نظارت بر وصول درآمد

-نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها

-نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری

-رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تأمین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

-کنترل ونظارت بر دارایی ها و بدهی ها سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری

-نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه سالانه

 


 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

You are here