امور اداری

شرح وظایف واحد امور اداری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

-تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری

-مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط

-مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمان شهرداری

-بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

-تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری

-نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی

-نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان

-نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

-نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

-برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری

-برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه درمانی

-نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارت مصوب

-نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن

-تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها

-تأمین و ارائه خدمات پشتیبانی شهرداری

-تأمین و ارائه خدمات مخابرات و بی سیم شهرداری

 

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

منشوراخلاقی شهرداری صالحیه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

در راستای اصول اعتقادی مان در رابطه با تکریم انسان ها ،ارج نهادن و ارزش آفرینی برای شهروندان و سازگارتر کردن رفتارهای شغلی مان با انتظارات شهروندان ،منشور اخلاقی کارکنان شهرداری صالحیه به شرح زیر بین همه ما توافق گردید و متعهد به اجرای آن در خدمتگذاری بیشتر به شما هستیم:

۱- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد .

۲- نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود .

۳- راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود .

۴- فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند .

۵-ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و...) صورت گیرد

۶- به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد

۷- اطلاعات لازم جهت انجام خدمت بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد .

۸- انجام وظایف به صورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات شهرداری صورت گیرد .

۹-از مظاهر فساد اداری ، نظیر توصیه ، سفارش ، و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود .

۱۰- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود .

۱1- از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود .

۱2- رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری شود .

۱3- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود .

۱4- از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود .

۱5- تجهیزات و اشیاء به طور دقیق و منظم استقرار یابدبه نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند .

۱6- حسب مورد از وسائل ایمنی استفاده گردد .

۱7- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری جلوگیری شود .

۱8- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود .

19- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد .

۲0- اهداف شهرداری به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد .

۲1- نسبت به حرفه وسازمان مطبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد .

۲2- قوانین و مقررات شهرداری صالحیه به طور دقیق رعایت شود .

۲3- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری شود .

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

You are here