درآمد

شرح وظایف واحد درآمد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

-برنامه ریزی و اقدام به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد ها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

-برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

-صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مؤدیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان

-برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

-جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها

 

 

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

You are here