بريده جرايد

پروژه های در حال اجرا در شهر صالحیه(سرای محله تصویری)

 • مشاهده در قالب پی دی اف

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

ادامه مطلب...

پروژه های در حال اجرا در شهر صالحیه(پارک بانوان تصویری)

 • مشاهده در قالب پی دی اف

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

ادامه مطلب...

اقدامات مهندس قربانی شهردار صالحیه فراتر از انتظارات مردم است.

 • مشاهده در قالب پی دی اف

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

صالحیه صاحب شهربازی مدرن می شود

 • مشاهده در قالب پی دی اف

 

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

آسفالت ریزی بخش انتهایی بلوار 30 متری تا آرامستان بهشت فاطمه(س)

 • مشاهده در قالب پی دی اف

 

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

مردم صالحیه از عملکرد شهرداری و شورا قدردانی کردند.

 • مشاهده در قالب پی دی اف

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

تامین روشنایی معابر، ارتقاء امنیت و هویت شبانه شهر است

 • مشاهده در قالب پی دی اف

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

بزرگترین پارک بانوان شهرستان بهارستان در شهر صالحیه ساخته می شود

 • مشاهده در قالب پی دی اف

 

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

شروع ساماندهی پروژه بزرگ رودخانه سیاب

 • مشاهده در قالب پی دی اف

 

 

 

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

چاپ عملکرد شهرداری صالحیه در ویژه نامه 11 اردیبهشت

 • مشاهده در قالب پی دی اف

چاپ عملکرد شهرداری صالحیه در ویژه نامه 11 اردیبهشت

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

ادامه مطلب...

مصاحبه مهندس قربانی با دوهفته نامه گلستان

 • مشاهده در قالب پی دی اف

مصاحبه اختصاصی مهندس علیرضا قربانی شهردارصالحیه با دوهفته نامه گلستان

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

ادامه مطلب...

You are here