مردم صالحیه از عملکرد شهرداری و شورا قدردانی کردند.

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.