از نظر ظاهری پورتال اطلاع رسانی شهرداری صالحیه را چگونه ارزیابی می کنید

تعداد آرا:
595

اولین رای:
پنجشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ، ۱۷:۴۸

آخرین رای:
پنجشنبه ، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ، ۰۲:۲۸

از نظر ظاهری پورتال اطلاع رسانی شهرداری صالحیه را چگونه ارزیابی می کنید

Hits Percent Graph
متوسط
284 47.7%
عالی
207 34.8%
خوب
64 10.8%
You are here