آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

تعداد آرا:
102

اولین رای:
شنبه ، ۲ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۲:۱۸

آخرین رای:
پنجشنبه ، ۲۵ دی ۱۳۹۹ ، ۲۰:۰۷

آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

Hits Percent Graph
خیر
56 54.9%
بله
46 45.1%
You are here