آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

تعداد آرا:
101

اولین رای:
شنبه ، ۲ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۲:۱۸

آخرین رای:
پنجشنبه ، ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ، ۱۰:۵۲

آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

Hits Percent Graph
خیر
55 54.5%
بله
46 45.5%
You are here