آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

تعداد آرا:
106

اولین رای:
شنبه ، ۲ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۲:۱۸

آخرین رای:
پنجشنبه ، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ، ۰۲:۲۷

آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

Hits Percent Graph
خیر
60 56.6%
بله
46 43.4%
You are here